Untitled Document
 
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่/หัวหน้าฝ่ายรังวัด/หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ/กลุ่มงานฯ/หัวหน้างานการเงิน ตรวจราชการประจำปี 2559 รอบที่1 ณ สำนักงานที่ดิน ส่วนแยกเกาะลันตา เมื่อ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559
การอบรมแผนงาน ขั้นตอน วิธีดำเนินการด้านการนำเข้าข้อมูลและการตรวจสอบการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดิน สำหรับโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินละแผนที่แห่งชาติกรมที่ดิน (ระยะที่2) ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 วันที่ 30-31 มกราคม 2559 ณ โรงแรมบุญสยาม จังหวัดกระบี่

[ ชมภาพทั้งหมด ]
 
ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ

จังหวัดกระบี่

กระทรวงมหาดไทย

กรมที่ดิน

รายการ "คืนความสุขให้ประชาชน"

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมที่ดิน จำกัด

๑๒๐  แห่งการสถาปนากระทรวงมหาดไทย

มหาดไทยร้อยใจ คนไทยยิ้มได้

รายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ"

กระบี่เมืองสวย น้ำใส

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ

กระดานสนทนา
 

สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่
๑๑๔ ปี กรมที่ดิน ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  สำนักงานที่ดินทั่วไทย รวดเร็ว โปร่งใส ใส่ใจบริการ
   
สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่
คลิกเพื่อชมภาพใหญ่

คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ :

 
 

Untitled Document

สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่
ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทรศัพท์ 075-611260 โทรสาร 075-620573 E-mail info@landofficekrabi.com
admin |Design by Nai-ak-sorn