Untitled Document
 
ท่านธรรมศักดิ์ ชนะ รองอธิบดีกรมที่ดิน มอบนโยบายด้านสารสนเทศ ให้กับข้าราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 และ ได้ร่วมเป็นประธานในโครงการมอบโฉนดที่ดินสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียงเทิดพระบารมีพ่อหลวง โดยได้ถวายโฉนดที่ดินแก่ วัดเขาต่อ
กิจกรมมเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์เฉลิมพระเกียติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 62 พรรษา 28 กรกฎาคม 2557

[ ชมภาพทั้งหมด ]
 
ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ

จังหวัดกระบี่

กระทรวงมหาดไทย

กรมที่ดิน

รายการ "คืนความสุขให้ประชาชน"

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมที่ดิน จำกัด

๑๒๐  แห่งการสถาปนากระทรวงมหาดไทย

รายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ"

กระดานสนทนา
 

สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่
๑๑๓ ปี กรมที่ดิน ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ มุ่งมั่นพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
   
สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่
คลิกเพื่อชมภาพใหญ่

คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ :

 
 

Untitled Document

สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่
ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทรศัพท์ 075-611260 โทรสาร 075-620573 E-mail info@landofficekrabi.com
admin |Design by Nai-ak-sorn